Japanski standardni lančanici

K standardni lančanici tipa A (japanski standard)

K25A, K35A, K40A, K50A, K60A, K80A, K100A, K120A, K140A, K160A

NK standardni lančanici B tip

NK11SB,

NK15B, NK35B, NK40B, NK80B

NK100B, NK120B, NK160B

NK standardni lančanici B tip (dupleks) (japanski standard)

NK35-2B, NK40-2B, NK50-2B, NK60-2B, NK80-2B, NK100-2B, NK120-2B

Visokokvalitetni kaljeni zupčanici tipa A (japanski standard)

HG40A, HG50A, HG60A, HG80A, HG100A, HG120A, HG140A, HG160A

Visokokvalitetni kaljeni zupčani lančanici B tipa (Dupleks) (japanski standard)

HG40B-2, HG50-2B, HG60-2B, HG80-2B, HG100-2B, HG120-2B

NK standardni lančanici tip C (japanski standard)

NK100C, NK120C, NK140C, NK160C

NK standardni tip C (dvostrani) (japanski standard)

NK100-2C

 

Dvostruki pojedinačni lančanici